Niels Joern Skaarup

Mit navn er Niels Jørn Skaarup. Jeg er bor i Tjæreborg ved Esbjerg på den jyske vestkyst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden min barndom har jeg elsket at tegne og male og de sidste år har jeg genopdaget glæden ved at lege med farverne og udtrykke mig med maling og lærred.

Jeg er autodidakt (selvlært) kunstner og inspireret af naturen og naturens kræfter, som jeg fortolker i et mere eller mindre abstrakt univers.

 

At male er et frirum. Et univers af farver, nuancer, uanede muligheder og kombinationer. Det er et sted, hvor tingene sker lige nu! Fortiden glemmes, dagligdagens problemer eksisterer ikke og fremtiden kommer, når den vil. Der er kun dette øjeblik!

Når jeg står foran det hvide lærred har jeg kun en uklar ide om farver og konturer, resten opstår undervejs i processen. Inspireret af naturens kræfter kommer ideerne til mig i form af indre billeder, som mine hænder forsøger at overføre til lærredet.

Maleriet opsluger mig og tiden går i stå. Ser og reflekterer - opdager en ny mulighed - mere maling på - hmm er ikke helt tilfreds med resultatet - om igen.

At skabe et kunstværk er måske bare et behov for bare at lade tingene ske uden et bestemt formål. Maleriet bliver levende og formes på lærredet, når det er klar til det.

Når maleriet hænger der på væggen og den første glæde og stolthed over at have skabt det har lagt sig, tænker jeg "Det næste maleri bliver bedre". Et nyt tomt lærred kommer frem, tiden går i stå og jeg forsvinder ind i farvernes univers igen!

Glæden ved at male er processen og derefter at dele resultatet med dig. Så min udadvendte ambition med farverne er at du betragter, reflekterer og tolker farvernes sprog.

Tag en tur i galleriet. Ring til mig eller send mig en mail, hvis du har en kommentar eller har lyst til at købe et billede!

God fornøjelse - håber du møder noget, du ikke har mødt før og tænker en tanke, som du aldrig har tænkt før!

 

 

My name is Niels Jørn Skaarup. I am living in Tjaereborg near Esbjerg on the west coast of Denmark.

Since my childhood I have loved to draw and paint and the last year I have rediscovered the joy of playing with colors and express myself with paint and canvas.

I am an autodidact (self-taught) artist and inspired by nature and the forces of nature, which I interpret in an abstract universe.

 

Painting is a free space. A universe of colors, shades, endless possibilities and combinations. It is a place where things are happening right now! The past is forgotten, everyday problems do not exist and the future will come when it will. There is only this moment!

 

When I stand in front of the white canvas, I have only a vague idea of the colors and contours rest occurs during the process. Inspired by the forces of nature do the ideas come to me in the form of mental images, as my hands trying to transfer to the canvas.

 

The painting engulfs me and time stood still. Looks and reflect - discover a new opportunity - more paint on - hmm are not completely satisfied with the result - again.

 

To create a painting is maybe just to let things happen without a specific purpose. The painting comes to life and shaped on the canvas when it is ready.

When painting hangs on the wall and the first joy and pride at having created it has died down, I think "The next painting will be better." A new blank canvas appears, time stops and I disappear into the universe of colors again!

 

The joy of painting is the process and then share the results with you. So my extroverted ambition with the colors that you consider, reflect and interpret the language of colors.

 

Take a tour of the gallery. Call me or send me an email if you have a comment or want to buy a picture!

 

Good luck - hope you encounter something that you have not met before and thinks a thought that you never thought of before!